Chi tiết sản phẩm

Sách - Văn Hóa Đọc Ở Việt Nam Hiện Nay (Từ Thực Tiễn Tiếp Nhận Văn Học)
Tác giả Nguyễn Đăng Điệp (Chủ biên)
Nhà xuất bản NXB Khoa Học Xã Hội
Đơn vị phát hành NXB Khoa Học Xã Hội
Ngày xuất bản 12-2018
Số trang 222
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Loại bìa Bìa mềm
Nội dung
"Nghiên cứu về văn hóa đọc và thực trạng đọc văn ở Việt Nam từ Đổi mới (1986) đến nay trên cơ sở khảo sát thực địa và tham chiếu những lý thuyết hiện đại liên quan đến văn hóa đọc là một nhiệm vụ quan trọng.
Để nhận diện văn hóa đọc và đọc văn học ở nước ta trong giai đoạn giao thời cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản cuốn “Văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay (từ thực tiễn tiếp nhận văn học)”, do Nguyễn Đăng Điệp làm chủ biên. Cuốn sách được thực hiện theo hai hướng tiếp cận: Thu thập thông tin định lượng (bằng bảng hỏi); thu thập và xử lý thông tin định tính (bằng việc tham khảo dữ liệu thứ cấp và quan sát tham dự). Cuốn sách nghiên cứu về thực trạng đọc văn học ở Việt Nam như điểm xuất phát để lý giải về văn hóa đọc, bước đầu cắt nghĩa về trạng thái tinh thần xã hội đương đại, tác giả cuốn sách đã đề xuất xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và hình thành xã hội đọc ở nước ta một cách đúng đắn, lành mạnh."
Từ khóa liên quan :

Sản phẩm liên quan

TIN BÀI LIÊN QUAN
Buy Now 2022 - Website đang chạy thử nghiệm